Doelstelling

Stichting HetFrieseModel stelt zich ten doel om concrete programma’s te ontwikkelen,  te organiseren en te financieren voor ondernemers en bestuurders van het MKB en organisaties in Noord Nederland. Hiervoor is het ToeK Excellence Programma door de stichting HetFrieseModel  ontwikkeld om nieuw elan, nieuwe kennis en inzichten te leveren aan ondernemers en bestuurders  en daarmee duurzaamheid, welvaart en welzijn in Friesland en Noord Nederland te helpen verzekeren.

Doelgroep

Deelnemers zijn ondernemers en bestuurders van het MKB en organisaties in Noord Nederland.

Deelnemers aan het ToeK Excellence programma krijgen inzicht in de wijze waarop  zij kunnen inspelen op de snelle opkomst van substantiële veranderingen in  hun regionale economie en sociaal-culturele samenleving. De verworven inzichten geven deelnemers vertrouwen om  – zélf, en zonder dure externe adviseurs –   de uitdagingen aan te gaan om hun ondernemingen of organisaties  flexibel en toekomstgereed te maken.

ToeK Excellence Programma in het kort

Dit leer- en stimuleringsprogramma – van 2 maanden –  biedt een intensieve samenwerking tussen ervaren ondernemers of bestuurders met een klein team van  getallenteerde afgestudeerde HBO’ers, die speciaal geselecteerd zijn op professionele eigenschappen zoals ondernemerschap en leiderschap. De matching van HBO’ers en ondernemer vindt plaats door middel van een professioneel HR-instrument. Deze matching  is van groot belang omdat daaraan gekoppeld wordt de mogelijke geschiktheid om opvolgend ondernemer/eigenaar/DGA te worden en – samen met de huidige ondernemer – toe te werken naar die situatie.

Wat betekent dit voor u?

Deelname aan het ToeK Excellence Programma verschaft het team, bestaande uit een ondernemer/bestuurder en 4 HBO’ers, kennis en  inzichten die nodig zijn voor een adequaat systematisch onderzoek.  Dit onderzoek levert daarmee de uitgangspunten voor een daarna te ontwikkelen business plan. Dit plan geeft de onderneming of organisatie handvatten voor de wijze waarop zij zich zullen moeten aanpassen aan de sterk veranderende economische en maatschappelijke situatie.

Bij voorkeur wordt bij de daadwerkelijke uitvoering van dit plan samengewerkt met een of meerdere HBO’ers  die deel uitmaakten van het team dat het ToeK Excellence Programma volgde en ‘ToeK-gecertificeerd’ zijn.  Hierbij wordt beoogd dat de ingeschakelde HBO’er daarvoor binnen de organisatie als junior manager wordt benoemd.