Berichten

Leeuwarden, 18 november 2014. HetFrieseModel koppelt ervaren MKB-ondernemers aan HBO-talent in uniek Toek-project voor innovatie en toekomstbestendigheid

Kerndoelstelling van de Stichting HetFrieseModel is het bijdragen aan duurzaam succes van het MKB, instellingen en corporaties in Noord-Nederland. HetFrieseModel realiseert die doelstelling door het ontwikkelen en organiseren van projecten die ervaren ondernemers en bestuurders helpen hun organisaties toekomstbestendig te maken in een sterk veranderde economie en samenleving. Onderzoek toonde aan, dat voor dit toekomstbestendig maken, nieuwe initiatieven nodig zijn voor externe ondersteuning.

Stichting HetFrieseModel start nu onder de merknaam Toek haar eerste concrete innovatie- en stimuleringsprogramma. Dit omvat op bedrijfsniveau aanpassing aan de eisen van voortdurend veranderend ondernemerschap en de transformatie van de bedrijfsorganisatie. Met inzet van ondernemer of bestuurder samen met jong HBO-opgeleid en Toek-gecertificeerd ondernemerstalent wordt deze transformatie gerealiseerd.

Deelname aan het Toek-project helpt bedrijven en instellingen tijdig gereed te zijn voor de transitie naar een nieuwe economische en sociaal-culturele werkelijkheid in Noord-Nederland.

 

Voor meer informatie neemt u contact op met:

Rommert Krijtenburg, Voorzitter Stichting HetFrieseModel