ToeK Programma

ToeK, het Excellence leer- en stimuleringsprogramma voor ondernemers, bestuurders en ambitieuze afgestudeerde HBO’ers met ondernemers- en leiderschapstalenten.

Het  ToeK Excellence Programma biedt bedrijven, instellingen en corporaties ondersteuning  op weg naar een nieuwe economische, sociaal-culturele en maatschappelijke werkelijkheid in Friesland en Noord-Nederland.


Bruist u als ondernemer of bestuurder van energie en innovatieve ideeën?  Loopt u aan tegen grenzen bij het verder ontwikkelen van deze ideeën? Het ToeK Excellence Programma biedt u een netwerk waar zowel kennis als financiële bronnen worden ontsloten.


Traditionele werkgelegenheid verdwijnt

Traditionele werkgelegenheid verdwijnt door digitalisering en robotisering. Er ontstaan nieuwe functies en een Nieuwe Manier van Werken (NMW). Deze nieuwe manier dwingt tot permanente duurzame innovatie en voortdurende kwalitatieve en kwantitatieve aanpassingen  van het organisatiemodel en de personele bezetting.

Negen voordelen  op een rij

  1. Kennisvergroten  door het volgen van seminars en events, een nieuwsbrief en blog op de website
  2. Recht van eerste keus op een gecertificeerde HBO’er aan het einde van het programma
  3. Hoge slagingskans op succesvol functioneren van deze medewerker, door speciale matching methodes
  4. Behouden van interessante werkgelegenheid voor jong talent in de regio
  5. Een frisse blik op de organisatie door inzet van jong talent
  6. Actualiseren van uw kennisniveau op het gebied van innovatie en het nieuwe werken
  7. Een waardevol netwerk met andere organisaties en jong talent
  8. Uitwisselen van kennis en ervaring in de ToeK Community
  9. Door deelname  werkt u niet alleen in uw bedrijf maar ook op een nieuwe manier aan uw bedrijf, dit biedt automatisch nieuwe inzichten en kansen

Hoe ziet het programma er uit?

15 Ondernemers en/of bestuurders starten in oktober 2015 met het ToeK Excellence Programma. Dit programma omvat, exclusief de introductie- en de evaluatiedag,  20 werkdagen in een doorlooptijd van 8 weken.  Het is bedoeld als programma voor de selecte groep van  ondernemers, bestuurders en jonge talentvolle HBO’ers  waarvan verwacht mag worden dat zij met hun inzet de Friese economie weer glans en kwaliteit kunnen geven in een nieuwe economische orde en “mienskip”. Het programma start op 5 oktober 2015.

Wat is mienskip?

De kracht van elkaar erkennen, herkennen en samen meer zijn dan de som der delen. Samen werken en Samen bouwen.